Ste FO a neviete ako na to?

31.07.2017 14:22

Objednali ste si tovar cez ebay z Číny? Hodnota zásielky presahuje 22 EUR, resp. 150 EUR.
Nevedeli ste, že ste povinní podať colné vyhlásenie pri dovoze tovaru z tretích krajín? Situácia sa od roku 2004, odkedy sem súčasťou Európskej rodiny, ktorá funguje ako colná únia a pri dovoze platia jednotne na celom území Únie jednotné Unitárne colné predpisy, tzn. i spoločný colný sadzobník a jednotné zmluvné colné sadzby, tak bežný občan často ani netuší.
Ste fyzická osoba alebo podnikateľský subjekt, ktorý dovážate tovar tzv. príležitostne a neviete ako si poradiť s podaním colného vyhlásenia?
 

Máte minimálne dve možnosti:
 

1. Využiť možnosť nechať sa v súlade s colnými predpismi zastupovať inou osobou, ktorá spĺňa :
- odbornú spôsobilosť podľa čl. 27 UCC,
- technické vybavenie - hardware (PC, notebook),
- pripojenie na internet,
- registráciu v CEP (nahrádza zmluvný vzťah s FR SR),
- zaručený elektronický podpis,
- autorizovaný software - tzv. colný software schválený FR SR, 

- EORI registrácia.

Zastúpenie môže byť:
- priame - v ods. deklarant (14) figuruje zastupovaná osoba (mandátna zmluvy/plnomocenstvo),
- nepriame - v ods. deklarant (14) figuruje zastupujúca osoba, ktorá preberá zodpovednosť, avšak zastupovaný sa nezbsví zodpovenosti (komisionárska zmluva/plnomocenstvo)

 

2. Podáte CV vo vlastnom mene, kde v ods. 14 ste uvedený ako deklarant Vy 

- registrujte s v CEP, stačí Vám OP (ID) s aktivovaným čipom, 

- technické vybavenie - hardware (PC, notebook),
- pripojenie na internet,
- odporúčanie: pozorne sledujte pokyny pre vyplnenie, ak neviete pýtajte sa.

 

Organizovať budeme inštruktáže k tejto téme v závislosti od záujmu verejnosti. 

Ak máte záujem prejavte ho nezáväzne cez náš kontaktný formulár.