Štandardná sadzba DPH v EÚ

05.06.2016 15:27

Smernicou Rady (EÚ) č. 2016/856 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu  sa zachováva výška minimálnej štandardnej sadzby DPH na ďalšie obdobie, minimálne do 31.12.2017, kedy prebehne revízia právnych predpisov. 

Zavedenie stálej štandardnej sadzby pokladá Rada EÚ za predčasné a z toho dôvodu zostáva zachovaná dočasná štandardná sadzba DPH na úrovni 15 %. Členské štáty, rovnako ako Slovenská republika sú povinné zapracovať túto smernicu do svojho zákona o DPH najneskôr do 31.8.2016.