Srbsko do STR od 1.12.2015

15.09.2015 21:31

Európska únia zaujala vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia Spoločného výboru EÚ – EZVO pre zjednodušenie formalít pri preprave tovaru a rozhodnutia Spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzit, pokiaľ ide o vyzvanie Srbskej republiky, aby pristúpila k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru a Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

Navrhovaný termín pre pristúpenie Srbska k obom dohovorom po splnení technických požiadaviek je plánovaný na 1.december 2015. Otázka reálnej implementácie oboch medzinárodných dohovorov a ich ratifikácia, ako aj prechodné obdobie a zavedenie potrebných zmien bude predmetom monitoringu toho procesu o ktorom Vás budeme podrobne informovať.