Správne poplatky po novom

09.12.2014 14:39

Slovenská pošta ukončila dňa 30.11.2014 predaj papierových kolkových známok. Ppapierové kolkové známky môžete použiť do 31.12.2014. Aké sú možnosti platenia správnych poplatkov:

1. prostredníctvom samoobslužných platobných kioskov na vybraných úradoch, najmä však na obvodných úradoch, okresných dopravných inšpektorátoch, katastrálnych úradoch. Pozrite si ich zoznam na www.elektronickekolky.sk alebo na www.posta.sk. V zozname úradov však márne budete hľadať colné alebo daňové úrady, tie tam nenájdate. Takže túto formu úhrady v ich prípade nevyužijete.  

Platbu môžte vykonať len za konkrétnu službu a uhradiť týmto spôsobom len na danom úrade a ako doklad o zaplatení pripojíte k svoje žiadosti "Potvrdenie o úhrade poplatku (e-kolok)".

Úhradu môžete v kiosku vykonať v hotovosti alebo platobnou kartou (debtnou, kreditnou).

2. Prostredníctvom platobného predpisu, ktorý vystaví pracovník príslušného úradu.

Možnosti platby:

- v hotovosti alebo kartou priamo na úrade

- bankovým prevodom

- poštovým poukazom na pobočkách Slovenskej pošty

- pomocou mobilnej aplikácie, ktorá bude zavedená v priebehu roka 2015

3. Prostredníctvom pôšt

Občan/firma požiada pracovníka pošty na priehradke o úhradu platby v hotovosti vo vybranej nominálnej hodnote: 0,50; 1; 3; 5; 10; 20; 50; 100 EUR alebo ľubovoľnej kombinácii týchto hodnôt. Pracovník pre evidenciu poplatku, ktoré použije na príslušnom úrade (zoznam úradov na www.elektronickekolky.sk).

 

Papierovéí kolky nepoužité môžete vrátiť a požiadať už len o ich preplatenie po 31.12.2014a to až do 31.11.2015 na všetkých pobočkách Slovenskej pošty po vyplnení žiadosti o oskúpenie platných eurových kolkov a to trojmo stým, že pošta má 30 dní na vyplatenie zodpovedajúcej sumy po overení ich pravosti.