Správne poplatky - colníctvo

21.05.2012 13:44

V praxi sa stretávame s otázkou podliehajú určité úkony v rámci colného konania správnemu poplatku? Aby sme Vám uľahčili orientáciu v spleti správnych poplatkov v tejto oblasti, v prílohe prinášame jednoduchý prehľad aktuálnych sadzieb správnych poplatkov v súlade so zákonom o správnych poplatkoch, kde sú v položkách 155 až 159 uvedené sadzby všetkých správnych poplatkov platné pre časť COLNÍCTVO, pozri tabuľku TU