Správne poplatky aktuálne

23.11.2012 09:20

V sekcii "FAQ" nášho webu sme zverejnili konsolidované znenie sadzobníka správnych poplatkov platné od 1.10.2012. Sadzobník tvor prílohu č. 1 zákona o Správnych poplatkoch.