EK k vývoju colnej únie

25.04.2012 19:58

Európska komisia zverejnila správu o pokroku o stratégii vývoja colnej únie, ktorú predložila Európskej Rade a Európskemu parlamentu. Správa hovorí o situácií v rokoch 2008-2013, hodnotí procesy, zavádzanie inovací, opatrení vo viacerých oblastich, potenciál rozvoja a dopady, ktoré predstavovali na fungovanie colnej únie a jej fungovanie. Ide o zaujímavý materiál, ktorý poskytuje krátky ale jasný prehľad o vývoji colnej únie a jej fungovaní. Kompletný materiál v EN nájdete TU.