Správa kvót v sektore cukru

24.01.2018 06:44

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/82 z 19. januára 2018, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 891/2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa.