Spôsobí TIR obchodnú vojnu?

12.09.2013 08:04

Ďňa 11.9.2013 zverejnila Finančná správa niektoré aspekty situácie v dôsledku krízy systému TIR v Ruskej federácií. Ako to na Slovensku býva zvykom ČESMAD Slovakia dokonca na svojej web stránke sprístupnil informácie len pre vlastných členov!!! Uvedené hrozby zo strany Federálnej ruskej colnej správy (ďalej len FCS) boli známe od júla 2013, pričom snaha Výkonnej rady TIR bola predísť zavedeniu opatrení, ktoré FCS avizovala. V dôsledku absencie oficiálneho stanoviska FCS sa šíria správy rôznymi kanálmi a na verejnosť sa dostávajú informácie, ktoré neveštia nič dobré pre ďalší vývoj obchodu medzi Ruskom, Bieloruskom, Kazachstanom a Európskou úniou v dôsledku dlhodobého neriešenia nevysporiadaných pohľadávok organizácie ASMAP (ruské národné záručné združenie v systéme TIR) voči FCS a to ešte z obdobia roku 1999 až do súčasnosti. Natíska sa teda otázka, či si nedostatok komunikácie, či schopnosť splnenia záväzkov neriešia ruské orgány na úkor hrozby medzinárodnému spoločenstvu a porušovaním platných ustanovení Dohovoru TIR.

Tento problém už prerástol hranice Ruskej federácie a IRU a jej orgány by mali vyvíjať naďalej diplomatické úsilie, aby zabránili ohrozeniu obchodovania medzi EÚ Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom. Táto hrozba sa týka tiež iných krajín a týka sa aj narušenia tranzintých operácií do týchto krajín, čo by  mohlo mať za následok odvetné opatrenia voči ruským dopravcom a tým aj krajnú hrozbu v podobe Damoklovho meča obchodnej vojny.

V takom  prípade ide samozrejme kritický a krajný scenár, avšak čas na reálne riešenia je veľmi krátky. Avizované opatrenia na dodatočné zabezpečenie v systéme TIR by mala FCS začať realizovať od 14.9.2013. S napätím sledujeme celú situáciu a sme presvedčení, že sa takémuto scenáru nakoniec podarí predísť. Negatívne však vyznievajú posledné správy o  vypovedaní zmluvy FCS s ASMAP k 1.12.2013 a teda vyhliadky na skoré, ale hlavne pozitívne vyriešenie situácie sa tak zhoršili.