Spojovací materiál z CN

10.10.2012 08:31

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 924/2012, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 91/2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Toto opatrenie je určené pre obchodníkov so spojovacím materiálom, ktorí dovážajú takéto tovary z Čínskej ľudovej republiky do EÚ, aby sa náležite prispôsobili ustanoveniam toho  nariadenia.