Skončí AD clo na rúrky z CN

27.03.2020 07:46

Únia upozorňuje výrobcov na uplynutie lehoty opatrenia - antidumpingové clo, zavedneé na bezšvíkové rúry a rúrky zo železa alebo ocele pôvodm z Čínskej ľudovej republiky s odkazom na Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2272 zo 7. decembra 2015, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Opatrenie skončí 9.12.2020. 

(Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 21)