Semináre k zmenám colných predpisov od 1.5.2016

15.03.2016 08:05

Touto cestou ďakujeme naším partnerom Regionálnym komorám SOPK v Bratislave, Banskej Bystrici a Trenčíne, ďalej firme Novitech Partner s.r.o. Košice za podporu, spoluprácu a šírenie osvety a veľmi dôležitých informácií pre širokú podnikateľskú a obchodnú verejnosť pri zavádzaní historických zmien v colných predpisoch na úrovni Európskej únie. Po prvý krát sme participovali na týchto zmenách a aktívne sa zúčastňovali ich tvorby ako jedna z 28-mich členských štátov Európskej únie. 

Treba si uvedomiť, že ide o zásadnú a komplexnú zmenu colných predpisov od začatia plnohodnotného fungovania colnej únie v rámci Európskej únie, tzn. od 1.1.1993, po 23 rokoch. Je viac než symbolické, že členským štátom práve k 1.5.2016 budeme presne 12 rokov a presne 12 hviezdičiek je i na zástave Európskej únie, ktoré predstavujú symbol dokonalosti a úplnosti. V európskej kultúre a tradíciách sa číslo 12  objavuje často, napríklad: 12 znamení zvieratníka; 12 hodín na hodinách; 12 mesiacov v roku; 12 kmeňov Izraela; 12 apoštolov; 12 olympijských; 12 tabúľ rímskeho práva; 12 hviezd okolo hlavy Panny Márie.    

Odborné semináre sme začali realizovať koncom novembra 2015 v prvej fáze, pričom prvotne sme realizovali v tom čase 1. časť sústredenú na samotný Colný kódex Únie a vyvolané zmeny v slovenskom colnom zákone. 2. časť sme realizovali v priebehu marca a apríla 2016 v jej prvej fáze. Táto už riešila vykonávacie predpisy a zmeny, ktoré prinesie zo sebou zavedenie elektronického colného konania pri dovoze, tzv. eDovozu.  

Odborné semináre sa konali v Bratislave, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach a stretli sa a stretávajú sa s veľmi pozitívnym ohlasom obchodnej a podnikateľskej verejnosti pre ktorú sú určené. Nielenže rozdelenie na dve časti sa ukázalo ako efektívne a veľmi rozumné a potrebné pre účastníkov a verejnosť, ale aj rozsah a kvalita informácií a tiež odpovede, ktoré sa k cieľovým skupinám dostávali mali veľmi pozitívny ohlas. 

Touto cestou ďakujeme za dôveru všetkým firmám, ktoré si našli cestu na naše odborné semináre a je to pre nás záväzok a prísľub do budúcnosti, aby sme poctivo a sústredene pracovali na vývoji a príprave podobných produktov v segmente colného poradenstva na Slovensku pre potreby obchodnej a podnikateľskej verejnosti a osobitne pre colných deklarantov.