SEMINÁR - DPH a režim 42 00

03.10.2012 06:40

V súvislosti s aplikovanými zmenami v Zákone o DPH, ktoré vstúpili do platnosti od 1.10.2012 a ktoré by mali byť platné od 1.1.2013, sme operatívne zaradili do programu vzdelávacích aktivít ODBORNÝ SEMINÁR k problematike DPH pri dovoze a vývoze a uplatňovaniu colného režimu 42 00, ktorý súvisí s oslobodením od DPH pri dovoze a vývoze pri preprave tovaru a dodaní v rámci Spoločenstva. V rámci seminára budú prezentované zmeny v systéme, ich aplikácia v praxi, formality a praktické dopady na fungovanie a obchodovanie firiem v rámci EÚ i mimo nej.