Protokol k dohode EÚ-Kyrgizsko s ohľadom nna pristúpenie Chorvátska do EÚ

06.04.2019 20:01

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/301 z 12. februára 2019 o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii.