Protidrogová stratégia EÚ

08.01.2013 08:25

Rada EÚ zverejnila oznámením č. 2012/C 402/01 protidrogovú stratégiu EÚ na obdobie 2013 - 2020, tento materiál tvorí všeobecný politický rámec a určuje hlavné priority protidrogovej politiky EÚ. Hlavné témy protidrogovej stratégie: zníženie dopytu po drogách, zníženie ponuky drog, koordinácia postupov a medzinárodná spolupráca, informovanie, výskum, monitorovanie a hodnotenie.