Pripravuje sa obchodná dohoda s Filipínami

08.09.2019 11:56

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1261 z 15. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o rokovacom poriadku spoločného výboru a rozhodnutia o mandáte špecializovaných podvýborov.