Prílohy elektronicky

14.06.2019 20:21

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_edovoz-prilohy-cv-elektron-ts/bc

11.6.2019 priniesla Finančná správa SR "prevratnú" novinku vo forme možnosti pripojiť k elektronicky podávanému colnému vyhláseniu aj elektronické prílohy, teda bez ich potreby písomne ich doložiť colnému úradu pred začatím colného konania.

Colné predpisy však ustanovujú, že originály musí mať v čase podania colného vyhlásenia deklarant fyzicky k dispozícií, teda vo faktickej držbe. Od roku 2017 bolo povinne zavedená elektornická komunikácia v colnnom konaní na Slovensku ako v jednom z posledných členských štátov Európskej únie. No a ani to nestačilo, aby to zvládla Finančná správa SR v celom rozsahu a až po dvoch rokoch prichádza s touto "prevratnou" novinkou. 

Vážení, toto už dávno malo byť zaintegrované do systému Finančnej správy SR a to ešte v roku 2017.  Pán minister financií neuvolnil asi dostatok finančných prostriedkov na nákup technických zariadení, ktorými museli navýšiť kapacity serverov na ktorých sa dotknuté dáta ukladajú... 

Nuž na Slovensku je to tak, namiesto  toho sa tu rieši e-kasa, ktorou Finančná správa SR zaťažuje podnikateľský sektor.