Prijímanie TIR po 1.12.2013

03.12.2013 16:31

Napriek informácií, že systém TIR v Rusku bude pokračovať do 1. júla roku 2014, bola táto informácia po rokovaniach 30. novembra zverejnená s tým, že FCS RF oficiálne oznámila predĺženie zmluvy do 1. júla roku 2014 s národným združením dopravcov RF ASMAP. V súlade s Dohovorom TIR, ruské colné orgány sú naďalej povinné prijímať karnety TIR na ruských hraniciach, a to i po 1. decembri 2013. Vzhľadom na pokročilý termín oznámenia tejto závažnej skutočnosti od FCS RF a nedostatok dostupných informácií, existujú predpoklady pre vznik pravdepodobných praktických problémov. Táto situácia môže pretrvávať na niektorých hraničných priechodoch v Rusku v priebehu niekoľkých najbližších dní. Napriek vyššie uvedenej zmene a oznámeniu prichádza k situáciám, kedy nie všetky ruské colné úrady prijímajú karnety TIR i po 1. decembri 2013.