Preferencie pre Západný Balkán

28.06.2016 19:15

Európska Rada prijala ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1039 zo 16. júna 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť Európskej únie o predĺženie výnimky WTO týkajúcej sa autonómneho preferenčného režimu pre krajiny západného Balkánu. 

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, je požiadať o predĺženie existujúcej výnimky WTO týkajúcej sa autonómnych obchodných preferencií udelených Úniou krajinám západného Balkánu do 31. decembra 2021 a podporiť prijatie tejto žiadosti.

Rozhodnutie sa bude dotýkať v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2007/2000  krajín západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Kosovo (*), Čierna Hora a Srbsko. 

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.