Predpisy EÚ po novom

23.01.2015 18:37

Od 1. januára 2015 zmenilo číslovanie právnych prepdisov EÚ. Nový spôsob číslovania je určený na pridelenie čísiel k dokumentom, ktoré boli uverejnené v sérii L (právne predpisy) Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ). Podľa tejto nového spôsobu, ktorý harmonizuje a zjednodušuje rôzne predchádzajúce postupy, budú mať právne predpisy EÚ jedinečné poradové číslo. Tým sa uľahčí prístup k právnym predpisom EÚ a zároveň zjednoduší identifikovanie odkazy na právne predpisy.  Dokumenty uverejnené v Ú. v. EÚ v sérii L bude od 1. januára 2015 Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie číslovať  štandardizovaným spôsobom:

(doména) RRRR/Č

doména - (EÚ), (Euratom), (EÚ, Euratom), (SZBP) – je umiestnená na začiatku čísla v zátvorkách, naďalej bude závisieť od jazykovej verzie.

RRRR   - predstavuje rok verejnenia a vždy obsahuje štyri číslice.

Č          - predstavuje poradové číslo dokumentu v danom roku bez ohľadu na doménu a typ dokumentu a je zložené z toľkých číslic, koľko je potrebných.

 

Príklady
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1...
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2...
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/3...
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/4...
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/5...
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/6...
Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/7...
Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2015/8...

 

Poznámka C&D services: Uvedené príklady sú len fiktívne údaje a slúžia len na ilustráciu.