Pozastavenie ciel od 1.1.2017

02.03.2017 07:10

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/2390 z 19. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov. 

Pozastevnie je účinné od 1.1.2017 a týka značne širokého rozsahu výrobkov v kapitolách colného sadzobníka: 

7, 8, 15, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95,96.

Viac informácií ku konkrétnym výrobkom a tovarom si overte v databáze TARIC SK / TARIC EU.