Pozastavené autonómne clo

06.07.2016 19:17

Pozastavujú sa autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktopré stanovuje NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1051, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013.  Konkrétne podmienky nájdete v znení už uvedeného nariadenia cez preklik priamo na jeho SK jazykovú verziu.