Jubilejná 50-tka SHS v SR

06.07.2013 10:11

Na portáli sekcie colnej Finančného riaditeľstva bol k 1.júlu 2013 aktualizovaný údaj o „Počte žiadostí o vydanie certifikátu SHS (schválený hospodársky subjekt)“.  Počet platných certifikátov SHS, ktoré v rámci SR vydáva ako jediný príslušný certifikačný orgán Colný úrad Žilina (Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov) dosiahol k 1.júlu 2013 jubilejné číslo 50.

Je to primeraný počet alebo nie ?

V Českej republike je podľa informácii na internetovej stránke Európskej komisie (posledná aktualizácia bola 5.7.2013) počet držiteľov SHS až 122, v Maďarskej republike 274, v Rakúsku 246, v Slovinsku 82 a v Poľsku 625. Tento počet závisí nielen od počtu hospodárskych subjektov, ktorí sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy (v podstate všetky články obchodného reťazca) ale závisí aj od ich záujmu a praktického využitia štatútu SHS v praxi v rámci obchodu pred partnermi a pred colnými orgánmi.

Získanie certifikátu SHS je náročný a zložitý proces, avšak jeho držiteľ získava nielen punc spoľahlivého a dôveryhodného obchodného partnera v medzinárodnom obchodnom reťazci, ale aj určité významné úľavy v konaní pred colnými orgánmi. Mnohé medzinárodné spoločnosti považujú práve tento certifikát ako určujúcu a relevantnú podmienku od svojich potencionálnych obchodných partnerov.