Po PCÚ Piešťany končí aj Brodské

27.11.2020 09:18

Podľa údajov, ktoré zverejnil Colný úrad Trnava od 18.12.2020 končí svoju činnosť colná Pobočka colného úradu Brodské, ktorá bola jednou z colných pobočiek, ktoré sa venovali rýdzo colnej problematike.
Ako dôvod ukončenia činnosti tejto pobočky uvádza Colný úrad Trnava organizačné zmeny na Colnom úrade Trnava. Bližšie podrobnosti však Colný úrad Trnava, ani Finančná správa SR nezverejnila.
Zaujímavosťou je, že Pobočka colného úradu Brodské bude zrušená, ale chod jej pracoviska v Skalici, ktoré organizačne patrí práve pod túto pobočku ako oznámil Colný úrad Trnava pokračuje bez zmeny. Informovala o tom hovorkyňa CÚ Trnava Iveta Zlochová. Nuž ako môže pracovisko pokračovať bez zmeny, ak pobočka pod ktorú patrilo bude dňom 18.12.2020 zrušená?
Ako uviedla hovorkyňa Colného úradu Trnava: "V rámci územného obvodu CÚ Trnava odporúčame deklarantom využiť služby najbližšej colnej pobočky v Senici na adrese Čáčovská cesta 1407/2. K dispozícii je aj pracovisko v Skalici, služby tejto pobočky sú dostupné v pracovných dňoch,".
Z Brodského do Skalice je to 29 km a cesta trvá 30minút, teda tam a späť je to presne 58 km a deklaranti strávia len cestovaním 1 hodinu. To nevraviac o tom, že deklaranti často musia cestovať niekoľkokrát denne, tzn. pri ceste napr. 5 krát denne je to časová strata 6 hodín ! a počet najazdených kilometrov dosahuje úctyhodných 290 km! Takže takto akosi si Colný úrad Trnava predstavuje služby obchodníkom a podnikateľskej verejnosti.
Okrem toho PCÚ Brodské malo pracovnú dobu od 7:30 do 15:30 h. v pracovné dni od pondelka do piatku a zabezpečovalo colné konanie pre cestnú a železničnú dopravu vo svojom pracovnom obvode.
 

ALL YEAR od 01/01 do 31/12
Neznáma (N/A)
Pondelok-Piatok 07:30 - 15:30 DIS, EXT, PLA, RFC, SCO
Cestná doprava (R)
Pondelok-Piatok 07:30 - 15:30 DEP, DES, EIN, ENL, ENQ, EXL, EXP, REC
Železničná doprava (V)
Pondelok-Piatok 07:30 - 15:30 DEP, DES, EIN, ENL, ENQ, EXL, EXP, REC
 

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_details.jsp?Lang=sk&DesLang=&RefNum=SK587200, Trnava dňa 27.11.2020
 

Finančná správa SR na svojom webe zatiaľ žiadnu informáciu o skončení činnosti tejto pobočky pri jej údajoch neuviedla. Neudialo sa tak ani po zverejnení tlačovej správy a informáciách zverejnených v médiách.
 

Zdroj:https://myzahorie.sme.sk/c/22542064/pobocka-colneho-uradu-brodske-v-decembri-skonci-cinnost.html, Trnava dňa 27.11.2020, Pôvodnú správu zverejnila TASR dňa 25.11.2020 o 13:02 h.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_5b52e37c-1a5c-1440-aa02-bcba8a1dfb11, Trnava dňa 27.11.2020
 

Nič by na tom nebolo také čudné, ak by v relatívne krátkom čase nedošlo k zrušeniu už druhej Pobočky colného úradu. Tou prvou bola PCÚ Piešťany ev. č. SK586200, mimochodom tiež vnútrozemská pobočka colného úradu Trnava.
Colní deklaranti, colní zástupcovia a firmy sú nútené vykonávať colné konania na Pobočke colného úradu Trnava NS, ev. č. SK586400, ktorá je vzdialená po diaľnici D1 42,5 km a cesta trvá 30 minút.
Že by štátna správa zefektívňovala svoje fungovanie? Nuž aj by sme tomu uverili, ak by sa riešila aj efektivita tzv. daňových pobočiek, ktoré vykonávajú správu spotrebných daní a okrem toho by bolo zaujímavú sa pozrieť i na efektivitu Daňových úradov, ich pobočiek a tzv. expozitúr, ich obsadenie, využívanie ich služieb občanmi, firmami a dostupnosť v rámci regiónov. Nezainteresovaný totiž nadobúda dojem, že namiesto servisu a dostupných služieb štátu pre podnikateľskú sféru a podporu zahraničného obchodu sa tu deje pravý opak. A čo na to kompetentní a nový pán prezident Finančnej správy SR, pán Ing., Žežulka?
 

Pre názornosť prehľad 

Colný úrad
• Colný úrad Trnava - pobočka Galanta - colná a daňová
• Colný úrad Trnava - pobočka Trnava - daňová
• Colný úrad Trnava - pobočka Senica - colná
• Colný úrad Trnava - pobočka Trnava nácestné stredisko - colná
• Colný úrad Trnava - stanica CÚ- Senica- centrála
• Colný úrad Trnava - stanica CÚ- Veľký Meder
Colný úrad Trnava - pobočka Brodské - colná - zrušená od 18.12.2020
• Colný úrad Trnava - pobočka Skalica - daňová
• Colný úrad Trnava - pobočka Dunajská Streda - colná a daňová
Colný úrad Trnava - pobočka Piešťany - colná a daňová - zrušená 
• Colný úrad Trnava

Takže na sedem okresov v rámci kraja sú len 4 colné pobočky. Piešťany a Hlohovec chodia do Trnavy. 

Daňový úrad
• Daňový úrad Trnava - pobočka Senica
• Daňový úrad Trnava - kontaktné miesto Šamorín
• Daňový úrad Trnava
• Daňový úrad Trnava - pobočka Skalica
• Daňový úrad Trnava - kontaktné miesto Hlohovec
• Daňový úrad Trnava - pobočka Dunajská Streda
• Daňový úrad Trnava - pobočka Galanta
• Daňový úrad Trnava - pobočka Piešťany

Daňový úrad má pracoviská v každom okrese, dokonca v rámci okresu Dunajksá Streda sú pracoviská dve. 

Argumentácia tým, že veď je zavedené elektronické colné konanie. Nuž vážení, na rozdiel od daňového konania, kde sa len predkladajú v elektronickej forme dokumenty a daňové priznania, tak v colnom konaní sa povinne pri štandardnom postupe predkladá povinne fyzicky i samotný tovar, ktorý je predmetom rozhodovania v colnom konaní o jeho prepustení. Žiaľ tovar musíte fyzicky dopraviť a predložiť na colné konanie, jedinou výnimkou sú zjednodušené postupy, avšak tie vlastní len zopár subjektov a preto väčšina deklarantov napriek tzv. ECK musí aj fyzicky prísť na danú Pobočku colného úradu a tam riešiť formality a to najmä pri dovoze, v prípade kontroly i pri vývoze, ak nejde o prepustenie na základe dokladovej kontroly umožnenej po vykonaní analýzy rizika. Porovnávať preto daňové a colné konanie jednoducho absolútne nie je možné.