Platnosť CITES

20.07.2015 09:17

 Dňa 17.7.2015 uverejnili orgány EÚ v Úradnom vestníku Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) podpísaný vo Washingtone 3. marca 1973 nadobudol platnosť 8. júla 2015 v súlade s článkom XXII ods. 2 tohto dohovoru.