Osobitné opatrenia k DPH v Litve a Poľsku

06.04.2019 20:04

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/309 z 18. februára 2019, ktorým sa Litve povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/310 z 18. februára 2019, ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.