Odporúčania IRU voči Rusku

16.09.2013 14:51

EÚ a jej DG TAXUD zverejnili správu o ruskej kríze v systéme TIR ešte 9.9.2013. Kritická situácia vznikla 14.9.2013. IRU prijala odporúčania pre držiteľov karnetov TIR ako i pre vodičov MKD. Prinášame Vám originálne texty spolu so slovenským prekladom. To čo je však dôležité, je skutočnosť, že potvrdenia o odmietnutí otvorenia tranzitnej operácie na vstupe do Ruskej federácie je potrebné mať pripravené v ruskom jazyku a žiadať potvrdenie predmetného tlačiva priamo na colnom hraničnom priechode pri vstupe do RF.

Slovenský preklad odporúčaní zostrany IRU pre držiteľov karnetov TIR a pre vodičov MKD

Orginálny text odporúčaní IRU v EN a RU pre držiteľov karnetov TIR a pre vodičov MKD.