Odborné webináre na rok 2022

09.12.2021 15:54

Vážení klienti a zásujemcovia, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme zverejnili na našej web stránke i externých portáloch www.kurzy.sk a www.eduworld.sk termíny a témy našich odborných webinárov.

Nájdete ich v časti menu SEMINÁRE - Aktuálne termíny: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Ceny našich seminrov na rozdiel od konkurencie nezvyšujeme a zostávajú zachované na úrovni roka 2021, okrem Odborného colného kurzu, kde je cena 540 EUR bez DPH, avšak pridali sme jeden deň, čo je kvalitatívne i obsahovo pre absolventov lepšie.  

Najväčiše zmeny sa prejavia v systéme INTRASTAT-SK, následne tiež v colnej problematike, ako pri colnom zatriedení, kde sa mení kombinovaná nomenklatúra i harmonizovaný systém, taktiež dielčie zmeny nastávajú priebežne i v oblasti pôvodu tovaru z titulu zmien právnych normiem, najmä medzinárodných zmlúv a ujednaní ako i unitárnych predpisov. 

Širokej verejnosti tiež oznamujeme s potešenm, že sme rozšírili kurz pre coílných deklarantov z troch na štyri dni s názvom ODBORNÝ COLNÝ KURZ DEKLARANTA (OCKD), zachovávame na požiadanie i trojdňový kurz ZOCK min CD - Základný colný kurz - minimum colného deklaranta, ktorý realizujeme len po predchádzajúcej vzájomnej dohode.   

Sme veľmi radi, že nám zachovávate priazeň i do nového roka 2022 a tešíme sa na Vašu účasť na našich odborných webinároch.