Od dnes 1.5.2016 po novom

01.05.2016 07:23

Od dnešného dňa sa menia všetky zaužívané postupy, ktoré sme ako členská krajina aplikovali od 1.5.2004. Zjednotenie colných predpisov sa zavŕšilo 1.1.1993, kedy sa naplnila snaha o funkčnosť colnej únie a to po druhej svetovej vojne. Dnešný deň oslavujeme 12 rokov v Európskej únii a sme súčasťou procesu zavádzania nových colných predpisov do aplikačnej praxe. 

Niektoré formality a náležitosti skomplikujú colné konanie, napríklad pre poštové balíky s váhou nad 250 g sa vyžaduje predbežné colné vyhlásenie pri vstupe, či podanie colného vyhlásenia pri zásielkach nad 150 EUR pre súkromné osoby, rovnako zmena pri zmene statusu tovaru Únie. O novinkách sme informujeme najmä odbornú verejnosť už od konca novembra 2015na našich odborných seminároch a školeniach, ktoré celoplošne realizujeme aj s podporou našich partnerov. 

Obchodná sféra i colníci si budú postupne zvykať na nové pravidlá a minulosť ukázala, že rôznym menším, či väčším incidentom pri ich zvádzaní do praxe sa nie je možné úplne vyhnúť. Dôvodmi budú najmä absentujúce informácie, letáky, príručky, ale najmä informovanosť verejnosti Finančnou správou SR. Je 1. máj a na web stránke Finančnej správy SR sme pri vyhľadávaní pojmu "colný kódex únie" nenašli ani jeden odkaz. Napriek tomu veríme, že sme urobili kus dobrej práce na poli vzdelávania a osvety v odbornej verejnosti. Naše úsilie bude pokračovať a naše odborné semináre sa sústreďujú na konkrétne témy, či už je to samotné colné konanie, či pôvod tovaru alebo vyplňovanie colných vyhlásení a mnohé ďalšie.