Obnovenie konania školení prezenčnou formou, aj interne

02.06.2020 14:02

Oznamujeme klientom i ostatnej verejnosti, že od stredy 3.6.2020 na základe ďalšieho uvoľnenia opatrení (pozri nižšie) obnovujeme konanie odborných seminárov, kurzov a školení prezenčnou formou. 

Záujemcovia o tento druh odborného vzdelávania cez osobnú účasť sa môžu prihlásiť cez úvodnú stránku nášho webu, kde nájdu PRIHLÁŠKU. Obnovujeme konanie všeobecnej formy u nás v Trnave, ako aj internej priamo u klienta po dohode. Rozhodli sme sa pre klientov, ktorí nemôžu cestovať, prípadne im nevyhovuje ani interná forma zachovať i ON LINE formu cez zdieľané pripojenie na diaľku. 

Činíme tak na základe vyhlásenia ÚVZ SR na jeho webovej stránke zo dňa 1.6.2020, kde oznamuje:

Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Od stredy 3. júna 2020:

Hromadné podujatia

Od stredy bude povolené organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť zúčastniť aj diváci, za jasne stanovených podmienok.
V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4328:uvz-sr-pristupujeme-knaliemu-vyraznemu-uvoovaniu-opatreni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153