Obmedzenia v doprave

13.03.2020 09:46

Ministerstvo dopravy zavádza mimoriadne opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu, aktuálne oznámilo 12.3.2020 na svojej web stránke.  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR od zajtra, t.j. piatok 13. marca 2020 od 7:00 hod sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy.

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od zajtra 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty, 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako ani medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod.

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra, 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Medzinárodná letecká osobná doprava bude zastavená na základe uznesenia Vlády SR, ktorá musí schváliť takéto zastavenie letov z dôvodu medzinárodnej koordinácie.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

 

Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19 pre medzinárodnú cestnú nákladnú a autobusovú dopravu

Autobusová doprava

V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 12. marca 2020 upozorňujeme všetkých dopravcov osobnej cestnej dopravy na zákaz prevádzkovania všetkých medzinárodných autobusových liniek a zákaz medzinárodnej autobusovej dopravy cez územie SR od 07.00 hod. dňa 13. marca 2020  do odvolania. Počas tohto obdobia nesmie byť prevádzkovaná žiadna medzinárodná autobusová doprava cez územie Slovenskej republiky.

Toto opatrenie týkajúce sa medzinárodnej autobusovej dopravy súvisiace s mimoriadnou situáciou bolo oznámené aj Európskej komisii ako uplatnenie článku 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006, ktorý poukazuje na riešenie prípadu vyššej moci.

O obmedzeniach vo vnútroštátnej autobusovej doprave rozhoduje príslušný vyšší územný celok a obec.

Cestná nákladná doprava

Prevádzka medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy nie je obmedzená, avšak dávame do pozornosti Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 9. marca 2020, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti so šírením COVID-19 a ktorá určuje opatrenia pre vodičov cestnej nákladnej dopravy.

 

Túto informáciu budeme priebežne aktualizovať.