Obilniny dočasne bez cla

06.12.2012 22:08

Clá na pšenicu mäkkú nízkej a strednej kvality KN 1010 99 00 a kŕmny jačmeň KN 1003 sa dočasne pozastavujú na všetky dovozy v rámci colných kvót so zníženým clom (nariadenie ES č. 1067/2008 a č. 2305/2003. Podmienkou uplatnenia je začatie prepravy na miesto v EÚ najneskôr 30.6.2012 pri prepustení do voľného obehu. Ako dôkaz o preprave na priamo na miesto určenia v EÚ sa použije originál prepravného dokladu. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2012, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozných ciel na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2012/2013 nadobudlo účinnosť od 30.11.2012 a uplatnitelné je od 1.1.2013 do 30.6.2013.