Obchod s drevom EÚ-Vietnam

08.07.2019 18:54

ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/854 z 15.apríla 2019 o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou
republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

 

DOBROVOĽNÁ DOHODA O PARTNERSTVE medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve