NRSR schválila novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

03.01.2023 14:08

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi schválila dňa 22. decembra 2022 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Predmetnou novelou sa zvyšuje o 30% základná sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh. Súčasne sa zvyšuje aj znížená sadzba dane, ktorá bude predstavovať 50% zo základnej sadzby na alkoholický nápoj, ktorým je lieh.

Účinnosť schválenej novely zákona je od 1. apríla 2023.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované novelám zákonov a ktoré budeme organizovať v 1. polroku tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.