Zábezpeky v SPD po novom

10.03.2012 08:08

Od 1.9.2012 sa mení zásadne výpočet zábezpeky na SPD. Daňový sklad alebo podnik na výrobu MO, ak má oslobodenie od zábezpeky podľa úpravy platnej do 31.8.2012 a chce aj naďalej využívať oslobodenie od zábezpeky po 1.9.2012 musí požiadať colný úrad najneskôr do 30.6.2012 o úplné upustenie od zábezpeky. To colný úrad vydá, ak prevádzkovateľ DS je spoľahlivý najmenej 24 mesiacov pred podaním žiadosti alebo pri znížení zábezpeky na 50 % je spoľahlivý najmenej 12 mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.