Nový HS od 1.1.2012

20.11.2011 09:37

Prinášame vám porovnávacie tabuľky dvoch verzii harmonizovaného systému (ďalej len "HS") z roku 2007 a 2012 od Svetovej colnej organizácie. Tieto tabuľky nie sú právne záväzné, nakoľko môžu byť predmetom ďalších zmien. Najnovšiu verziu nájdete na webe WCO.  Tabuľka I vyjadruje vzťah medzi verziou HS 2012 a 2007 a obsahuje poznámky. V mnohých prípadoch sú na mieste zmeny vykonané podľa neskoršej legislatívnej úpravy. ĽAVÝ STĹPEC - HS kódu 2012 so zmenami oproti HS 2007, alebo obsahuje nové položky. PROSTREDNÝ STĹPEC - HS 2007, a môže predchádzať "ex". Znamená to, že položka  obsahuje iba časť odkazovaných položiek zodpovedajúcich HS 2012. Napríklad nový nadpis 030543 obsahuje časť HS 2007 číselný kód 030549 teda predchádza "ex". Druhá časť HS 2007 číselného kódu 030549 sa vzťahuje k novému nadpisu 030544, alebo zostáva v položke 030549.
V niektorých prípadoch bol kód zmenený aj keď jeho obsah zostáva rovnaký. Napríklad u položiek 290381 - 290399 (HS 2012) sa v rovnakom rozsahu ako HS 2007 číselné kódy 290351 – 290369 zmenili resp. prečíslovali , čo bolo nutné vzhľadom na štruktúru nomenklatúry čísla 2903.
V ostatných prípadoch sa číslo kódu nebolo zmenené, hoci rozsah položky sa zmenil, najmä ak sa išlo o tzv. zostatkové položky. Napríklad kód 293790 nebol zmenený, a to napriek tomu, že sa vzťahuje aj na obsah položiek HS 2007 293731, 293739 a 293740, ktoré boli odstránené z dôvodu nízkeho objemu obchodu, zatiaľ čo na druhej strane, niektoré výrobky z HS 2007 položky 293790 sa presunuli  do položky HS 2012 300210. Tabuľka II stanovuje vzťah od verzie HS 2007 až do roku 2012. Je to jednoduché mechanické preklopenie tabuľky I, a preto neobsahuje žiadne poznámky.
Tabuľka II obsahuje odkazy na HS 2007 číselný kód v ľavom stĺpci a zodpovedajúce HS 2012 v pravom stĺpci. Predpona "ex" sa používa rovnakým spôsobom ako bol použitý v tabuľke I, tzn. ukázať, že iba časť danej položky sa vzťahuje k uvedenému číselnému kódu v ľavom stĺpci.
Porovnávacie tabuľky Tabuľka I (s poznámakmi k položkám), Tabuľka II (bez poznámok).