Nový colný sadzobník 2020

02.11.2019 04:10

Európska komisia zverejnila prílohu I k Nariadeniu Rady a EP č. 2658/87, ktorým sa ustanovuje colná a štatistická nomenklatúra, ktorú tvorí spoločný colný sadzobník vo forme   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9.októbra, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Soločnom colnom sadzobníku.  

Kompletné znenie nariadenia spoločne s jeho prílohami Vám prinášame nájdete na linku vyššie. Otvorte si nový colný sadzobník a oboznámte sa so zmenami, ktoré v jeho textoch a sadzbách vzťahujúcich sa na Váš tovar nastali.

Účinnosť nadobúda od 1.1.2020, avšak napriek tomu zodpovedný obchodník, výrobca, či podnikateľ v inej role v rámci logistického reťazca sa na tieto zmeny zodpovedne prípravá už vopred a nebude čakať na poslednú chvíľu.

Nezabudnite colný sadzobník nie je len o colných sadzbách, nájdete v ňom oveľa, oveľa viac informácií, než by ste očakávali, nebuťe nepripravený a prekvapený zmenami, ktré nastanú od 1.1.2020 a pripravte sa už teraz. 

 

Poznámka autora: vyššie uvedený link je len na základný odkaz, nakoľko samotný dokument má vvysoký objem dát, takže si link otvorte a môžete si dokument stiahnuť k sebe do svojho počítača.