Novela zákona o SPD z minerálneho oleja a zákona o SPD z alkoholických nápojov

27.07.2018 12:27

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

 

Cieľom novely zákona je:

  • upraviť základnú sadzbu dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín a motorovú naftu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív,
  • stanoviť povinnosť označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou,
  • zaviesť legislatívnu zmenu tak, aby sa v nadväznosti na zámer vlády Slovenskej republiky prijímať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov ustanovili opatrenia sprevádzajúce zavedenie zdanenia výživových doplnkov bez zbytočného administratívneho zaťaženia daňových subjektov.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2018 s výnimkou ustanovení upravujúcich zrušenie oslobodenia výživových doplnkov od spotrebnej dane z liehu a zavedenie zdaňovania týchto výrobkov, ktoré nadobudnú účinnosť 1. mája 2019 a ustanovení upravujúcich označovanie pohonných látok identifikačnou látkou a podmienok jej výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. júla 2019.

 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované tejto novele zákona a ktoré budeme organizovať koncom tohto roka, ako aj začiatkom budúceho roka. Prihlásiť sa budete môcť na našej webovej stránke.