Novela zákona o SPD z elektriny, uhlia a zemného plynu a SPD z minerálneho oleja

02.10.2019 10:57

Národná rada Slovenskej republiky na svojej ostatnej schôdzy posunula do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je:

  • - spresniť a doplniť základné pojmy,
  • - zaviesť osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel,
  • - zaviesť ustanovenie pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách,
  • - spresnenie predmetu dane a úprava podmienok na uplatnenie zníženej sadby dane na motorový benzín.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 60 a čl. II bodov 1, 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované tejto novele zákona a ktoré budeme organizovať koncom tohto roka, ako aj začiatkom budúceho roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.