Novela vyhlášky MF SR č. 161/2016

26.12.2017 08:07

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 310/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov prináša zmeny vo viacerých oblastiach plnenia colných formalít.

Jej úplné znenie Vám prinášame v prílohe. Niektoré ustanovenia majú voči obchodnej sfére diskriminančný charakter a jednostranne zvýhodňujú a preferujú štátne orgány, čím vytvárajú deformované prostredie v oblasti vzdelávania a poskytovania služieb zo strany podnikateľských subjektov.