Novela colného zákona od 1.1.2018 schválená

21.10.2017 09:12

NR SR prijala uznesenie č. 857 dňa 11.10.2017, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( tlač 656 ).
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Novela colného zákona prináša viacero zmien zásadného charakteru, ale i tzv. kozmetické úpravy pôvodného znenia resp. zmeny vyvolané zmenami iných právnych noriem.  Komplexné zhodnotenie novely colného zákona prinesieme čoskoro.