Novela Colného zákona bude platná od 1.7.2013

06.06.2013 19:53

Prezident Slovenskej republiky podpísal novelu Colného zákona, ktorá je zameraná najmä na zmenu ustanovenia § 12 Colného zákona, ktoré stanovuje proces následných kontrol (v EÚ rozumej: colný audit) a na zabezpečenie colného dlhu. V tejto súvislosti sa menia i prílohy vykonávacej vyhlášky k Colnému zákonu. Podrobnejšie sa tejto téme budeme venovať ešte v našich analýzach a prinesieme aj komplexný pohľad na avizované zmeny.