Nové zoznamy krajín v GSP

30.01.2014 14:54

V rámci reformovaného autonómneho všeobecného systému preferencií GSP sa okrem zásadných zmien v nastavení systému zmenili najmä kategórie krajín a ich začlenenie do jednotlivých kategórií, čo má vplyv na možnosť využívania colných úľav pri dovoze z týchto krajín do EÚ. V zásade ide o perecentnuálne zníženie alebo úplné oslobodenie od cla, to samozrejme závisí od nového zoznamu, ktorý prináša zmenená resp. nová príloha II a príloha III k nariadeniu v rámci uplatňovania GSP. Aj tieto skutočnosti sa dozviete a dokážete identifikovať, či by ste dokázali napr, dovážať lacnejšie suroviny pre Váš výrobný program alebo sa zamerať na iné zdroje a teritóriá a pristúpiť k reštrukuralizácií dodávateľského portfólia Vašej firmy. V rámci jedinenščného odborného seminára získate všetky potrebné informácie, aby ste boli schopní toto bezpečne identifikovať. Prihláste sa TU.