Nové semináre 2021

30.11.2020 17:54

Na našom firemnom webe www.cdservices.sk v menu Semináre, podmenu Aktuálne termíny sme zverenili nové odborné semináre a termíny konania na mesiace január až jún 2021, teda na prvý polrok roku 2021.

https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Vzhľadom k pretrvávaniu nepriaznivej situácie a trvanie opatrení, prezenčná forma je možná iba do počtu 6 osob aj s lektorom, tzn. maximálne 5 účastníkov, samozrejme musia byť dodržané prísne opatrenia, takže nasadené rúška, umývanie rúk, používanie dezinfekcie, časté vetranie priestorov. Vzdialenosť medzi účastníkmi je zabezpečená obsadením každého druhého sedadla.

I vzhľadom na zníženie komfortu, nutnosť cestovania, problémy so stravovaním, čo samozrejme môže predstavovať zvýšené riziká, preferujeme realizáciu odborných školení a seminárov ON LINE formou, tzv. dištančnou formou vzdelávania a to cez zdieľané vzdialené pripojenie cez internet. 

Každý kto využije túto formu, zostáva v bezpečí práce, či domova bez osobného kontaktu, či už s lektorom alebo inými osobami. Kvalita informácií a samotného priebehu odborného školenia nijako neutrpí. Samozrejme i nám sa lepšie pracuje s účastníkmi na prezenčnej forme školení, avšak za súčasnej situácie je nadradená bezpečnosť každého nad všetky ostatné zásady. 

Preto Vás vážení klienti, záujemcovia o fyzické osoby poprosíme o pochopenie tejto neľahkej situácie.

Vyberte si z nami ponúkaných termínov a napíšte nám Vašu požiadavku buď cez ON LINE FORMULÁR PRIHLÁŠKA na úvodnej strane nášho webu, alebo cez kontaktný formulár, prípadne priamo na e-mail. Nezabudnite uviesť Vás e-mail a telefonický kontakt. 

Tešíme sa na Vás.