Nové colné predpisy v OJ

29.12.2015 17:07

Dnes 29.12.2015 zverejnila Európska komisia oficiálne znenie vo všetkých úradných jazykoch EÚ v OJ L343:  

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie 

má 557 strán textu a príloh, z toho je 256 článkov a 37 príloh rozdelených do IX. hláv. 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie 

má 336 strán textu a príloh, z toho je 350 článkov a 39 príloh rozdelených do VIII. hláv.

Odborné semináre sa budú konať k týmto dvom predpisom v nasledujúcich termínoch:

Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 (nové colné predpisy EÚ / SR) - 1. časť - (hlavná časť prebehla už v mesiaci november a december 2015), pre veľký záujem sme zaradili opakovanie 1. časti odborných seminárov v nasledujúcich termínoch a miestach konania: 

20.1.2016  Košice - 1.časť

27.1.2016  Bratislava - 1.časť

11.2.2016  Trnava - 1.časť

Viac tu: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 (nové colné predpisy EÚ / SR) - 2. časť

2.3.2016  Bratislava - 2.časť

7.3.2016  Trenčín - 2.časť

8.3.2016  Banská Bystrica - 2.časť

9.3.2016  Košice - 2.časť

22.3.2016  Trnava - 2.časť

Viac tu: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Prihláste sa už teraz a rezervujte si miesto v mieste konania, ktoré Vám najviac vyhovuje, kliknutím na uvedené linky a vyplnením ON LINE PRIHLÁŠKY