Nová GEONOMENKLATÚRA

06.12.2012 21:26

Nové nariadenie zavádza zmeny v kódoch krajín a Komisia (EÚ) ho vydala pod č.1106/2012. Týmto nariadením sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, ruší v plnom rozsahu nariadenie Komisie č. 1833/2006, ktoré rieši nomenklatúru krajín a území používaných pre štatistiku obchodovabia s nečlenskými ako aj v rámci členských krajín EÚ. Nová GENOMENKLATÚRA platí od 1.1.2013.