Nová aplikácia SPD-klient v2 od 13.2.2023

01.02.2023 12:32

Na základe informácie z Finančného riaditeľstva SR v súvislosti s novelou zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja účinnej od 13.2.2023, v ktorej sa v § 31 zavádza nový postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci systému EMCS bude potrebná nová verzia aplikácie SPD-klient v2.

Predpokladaný termín nasadenia novej aplikácie SPD-klient v2 s potrebnými zmenami je prvý februárový týždeň ( od 06.02.2023 ).

Informácia o dostupnosti tejto aplikácie aj s linkom na jej inštaláciu príde jednotlivým subjektom na mailovú adresu, ktorú uviedli v Dohode o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní.

Pôvodná verzia SPD-klienta bude zablokovaná o polnoci z 12.02.2023 na 13.02.2023. Nový SPD-klient, kde budú všetky subjekty (pôvodné druhy daňových subjektov aj novovzniknuté druhy daňových subjektov pre systém EMCS ) začnú fungovať v novej aplikácii SPD-klienta v2 minútu po polnoci z 12.02.2023 na 13.02.2023.

Pri inštalovaní SPD-klienta v2 Vám ponúkne možnosť prebrať údaje o používateľovi ( profily ) z pôvodného SPD-klienta.

Keďže sa jedná o veľkú zmenu v systéme EMCS , bude uvedený systém pri preklápaní do novej verzie odstavený ( aktuálny predpoklad od 22:00 12.02.2023 do 02:00 13.02.2023 – bude ešte upresnený ), keďže preklápanie do novej verzie systému EMCS zahŕňa aj všetky členské štáty EÚ a nábeh je teda spoločný.

Uvedená informácia sa týka aj novely zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a novely zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov účinných od 13.2.2023.

 Link na všetky informácie o systéme EMCS vrátane zmien od 13.02.2023 : Elektronický syst... - PFS (financnasprava.sk)