Náš web ponúka viac

21.11.2012 08:13

V rámci zlepšovania služieb, ktoré našim klinetom posyktujeme sme rozšírili obah nášho webu, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry jeho sekcii. Colná a daňová probelamtima sa rozdelila na dve samostatné ponuky "CLÁ" a "DANE", prečítajte si o nás oveľa viac než doposiaľ v sekcii "O NÁS". Hľadáte aktuálen znenie colných a daňových predpisov, nájderte ich v časti "FAQ", kde opovedáme na vaše otázky a poskytujeme na ne odpovede. zaviedli sme službu "INFO SERVIS" pre našich klientov s cieľom ich oboznamovať pravidelne o zmenách a novinkách v legislatíve, postupoch a aj oblasti odborného vzdelávania. Sekcia AEO je zameraná na schválený hospodársky subjekta v súčasnosti je v prestavbe, nakoľko sme sa jej rozhodli vzhľadom na vývoj v tejto oblasti a záujem subjektov venovať jej oveľa väčší priestor. Stačí ak si kliknete na náš web a nájdete si to čo potrebujete. Ak nie, povedzte nám pre zlepšenie jeho obsahu.