Nárast obchodu EÚ-Kórea

06.04.2012 12:28

Obchod s tovarom s Južnou Kóreou vzrástol za posledné desaťročie, pričom rýchlejšie pri dovoze. Vývozdo Južnej Kórey sa takmer zdvojnásobil v období 2000 až 2011 zo 17 miliárd EUR až na 32 mld EUR v roku 2011. Dovoz z Južnej Kórey vzrástol len o tretinu, z 27 mld EUR v roku 2000 na 36 mld EUR v roku 2011, neprekročil úroveň rokua 2007. Od roku 2000  zaznamenáva deficit v obchode s Južnou Kóreou. Deficit sa postupne znížil z 18 miliárd EUR v roku 2006 na 4 mld EUR v roku 2011.
V roku 2011 predstavje obchod s Južnou Kóreou len niečo cez 2% z celkového objemu obchodu EÚ s tovarmi. Južná Kórea predstavuje pre 10. najvýznamnejšieho obchodného partnera.