Na ID kartu do UK len do 30.9.2021

06.02.2021 14:16

Do Spojeného kráľovstva môžete vstúpiť buď s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom vydaným krajinou EHP alebo Švajčiarskom, ktoré by mali byť platné po celú dobu pobytu.

Od 1. októbra 2021 nebudete môcť na vstup do Veľkej Británie použiť občiansky preukaz EHP alebo Švajčiarska, pokiaľ:

  • ste usadený alebo máte povolený pobyt alebo pôvod v krajinách EÚ
  • pochádzate z krajín EÚ a máte povolenie k pobytu   
  • dochádzate za prácou cez hranice
  • návšteva za účelom zdravotnej starostlivosti S2
  • ste poskytovateľ služieb zo Šavjčiarska

Okrem toho si dôkladne skontrolujte, či potrebujete vízum na príchod do Spojeného kráľovstva po 1. januári 2021.